ul. Lipowa 51 lok. 2
(budynek Lasów Państwowych)
15-424 Białystok
tel. 604 129 892

e-mail:
kancelaria@adwokatzaborowski.pl

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adwokata Jakuba Zaborowskiego reprezentuje klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Ponadto, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządza pisma procesowe (m.in. apelacje, zażalenia) oraz bierze udział w mediacjach i negocjacjach.

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Jakuba Zaborowskiego świadczy usługi z zakresu:

 

Prawa karnego:

 • obrona klientów w postępowaniu przygotowawczym jak też w procesie,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,

Prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego:

 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielanie przerwy w karze pozbawienia wolności,
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

Prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę,
 • ochrona własności,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • eksmisja uciążliwych lokatorów,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • ustanowienie służebności (m.in. droga konieczna),

Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie lub ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,

Prawa administracyjnego:

 • odwołania od decyzji organów administracji,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Prawa gospodarczego:

 • sporządzanie umów handlowych,
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców,

Prawa pracy:

 • kompleksowe reprezentowanie pracownika w sporach z pracodawcą.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od nakładu pracy i rodzaju sprawy.